شهید سبزواری شهید چه چیزی است؟

کدخبر: 2376545

شهید الداغی نه‌تنها در برابر مردان رذل ایستاد بلکه به مردان دگم که این ستم‌دیدگی و ناامنی را حق بدحجابان (به بیان خودشان فواحش) می‌دانند پشت کرد. من این شهید عزیز را به «شهید گفتمان تکریم» می‌شناسم

نسیم آنلاین:‌ پیگیری مسائل زنان در بستر هویت و مطالبه‌ی پروژه‌ی الگوی سوم ضرورتاً و منطقاً ما را به طرح هویتی خاصی از مردان متوجه می‌کند؛ چرا که قرارگیری زن در جایگاه خودش دقیقاً به معنای این است که مرد هم در جای خودش بایستد تا هندسه‌ی رابطه‌ی زن و مرد در حرکت تاریخی بهینه شود؛ این منطق تعادل جنسیتی است.
این مرد چه مختصاتی دارد؟ اولین مشخصه در این رابطه این است که او در نسبت با زنان بر اساس قاعده و سیاست مهمی به نام «تکریم» عمل می‌کند. او این تکریم را «حق» تمام زنان به حسب خود می‌داند. زن چون زن است باید مراقب کرامت او بود. اگر هم او به دلایلی از کرامت خود غافل است باز مرد اجازه ندارد از کرامت او غفلت کند.

در شهید ‎الداغی چه دیدیم؟ غیرت؟ من دیدم غالباً او را شهید غیرت نامیده‌اند اما باید مشخص کرد خاستگاه این غیرت چیست و چرا این مرد غیور است؟ ‌و دقیقاً کدام معنا از غیرت در «الگوی مرد شریف و مومن» یافت میشود؟ این غیرت و مردانگی را باید با همان «قاعده‌ی تکریم» فهمید.

کرامت و شرافت زن - ولو بدون حجاب کامل یا با هر نقص ظاهری دیگری - هم به حسب خود باید خط قرمز باشد و شاید یک جنبه از تکریم او مثلاً در این مورد، یعنی محافظت از او در برابر مردان اوباش، یعنی اظهار برادری با او و حتی یعنی بالاجبار سپر بلای او شدن. او نه‌تنها در برابر مردان رذل ایستاد بلکه به مردان دگم که این ستم‌دیدگی و ناامنی را حق بدحجابان (به بیان خودشان فواحش) می‌دانند پشت کرد.

من این شهید عزیز را به «شهید گفتمان تکریم» می‌شناسم. الگوی مرد مسلمان ایرانی که با پروژه‌ی تعادل‌بخش الگوی سوم همراهی می‌کند ضرورتا مردی است که بالاترین حق زن یعنی کرامت را فهمیده است. او مردانگی دارد و آن را برای رفع موانع از پیش پای زن به خدمت می‌گیرد. این مرد مرد تراز انقلاب اسلامی است. و من البته میدانم در سرتاسر این متن واژگان استفاده‌شده‌ی بسیاری پیش از این از معنا تهی شده‌اند!

ارسال نظر:
  • حسن

    مخالفم.