کاهش 15 درصدی تولید شیر در بهار

کدخبر: 2375397

تولید شیر در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 15.6 درصد کاهش یافته است

نسیم‌آنلاین: به گزارش مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد در بهار سال‌جاری ١,٨٦ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل بهار سال قبل، ١٥.٦ درصد کاهش داشته است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده و متولد شده در این فصل، ٤٠٠ هزار رأس و ٣٤٨ هزار رأس برآورد شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب ٢٠,٦ درصد و ١٤.٣ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نیز با ١٠٩ هزار رأس کاهش نسبت به فصل بهار ١٤٠٠، به حدود ٥,٥ میلیون رأس (شامل ١.٣ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٤ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨ میلیون رأس دام بومی) رسید.

ارسال نظر: