• اکنون که ۲۰ سال از تاسیس سازمان خصوصی سازی میگذرد میتوان سنجید که کدام یک از اهداف خصوصی سازی در عمل پیگیری شده و مبنای تصمیمات بوده است.

  • برای اینکه بدانیم سیاستگذار چه چیزی از خصوصی‌سازی می‌خواست لازم است مروری بر تاریخ شکل‌گیری قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشته باشیم

  • خصوصی‌سازی در ایران/۱

    اکنون که ۲۰ سال از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد می‌توان قضاوتی نسبی درباره واگذاری‌های انجام شده داشت. برای این‌کار ابتدا ببینیم نگاه قانون اساسی در اصل ۴۴ به فعالیت‌های اقتصادی چگونه بوده است