• حامد ترابی

    بررسی نمونه استدلال های حامیان FATF، نشان می دهد که حرف های آنها بیش از آنکه استدلال باشد، روشی است برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها. گویی آنها پیش از هر صحبت یا یادداشت با خود فکر می کنند چگونه خلاف واقع صحبت نمایند تا هم احساسات مردم برانگیخته شود و هم آمریکا و سیاست هایش بزک شود.