• قانون رتبه بندی معلمان خلاف عنوانش، نظام رتبه‌بندی بخشی از معلمان است. بخشی از معلمان (غیردولتی) از اهداف طرح چون منزلت و معیشت، انگیزه و کیفیت خارج شده‌اند

  • نمی‌توان به دلیل اینکه افراد، نسبت به کشور خود باید وظیفه شهروندی را ایفا کنند و مسئول باشند، سربازی اجباری را توجیه کرد. زیرا ایفای وظیفه شهروندی ربطی به سربازی اجباری لزوما ندارد.

  • مدارس غیردولتی در ایران، آموزش به شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. این مدارس از دو زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت هستند

  • نقد مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

    شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که کنکور قابل حذف شدن نیست چون تقاضا بیشتر از ظرفیت است. پس باید آزمونی باشد اما سوال این است که چه کسی آزمون می‌گیرد و چقدر ضریب دارد؟

  • پرش به راه‌حل به جای تعریف دقیق و درست مسئله، یکی از اشکالات شایع در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. عموما بحث بر آن است که چگونه یارانه را ساماندهی کنیم اما کمتر بحث می‌شود که چرا یارانه؟

  • یارانه امری همگن نیست که نسخه واحد داشته باشد. هم نیازمند نقشه کلان است و هم نیازمند برنامه‌های جزئی.

  • بخشی از اشکال در نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها، به افراد و احزاب و ... بر می‌گردد اما تکلیف را از شورای نگهبان ساقط نمی‌کند.

  • پرسش اساسی آن است که غرض اصلی از سربازی چیست و چه مسیر عادلانه‌ای را می‌توان برای تحقق آن دنبال کرد؟!

  • فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.