آموزش حضوری
  • |

    در روزهایی که هنوز نه مردم و نه مسؤولان کشورمان نمی‌دانند که سرانجام در سال تحصیلی جدید، مدارس به صورت حضوری کار خواهند کرد یا مثل دو سال تحصیلی گذشته به صورت مجازی و غیرحضوری، بسیاری از کشورهای جهان تردیدها را کنار گذاشته و مدارس را به صورت حضوری دایر کرده‌اند.

  • |

    مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری گفت:جمعیت دانش آموزی در ۲۸۴۱ دبیرستان در کل کشور کمتر از ۵۰ نفر است و اگر در مناطق با وضعیت آبی قرار داشته باشند، می‌توانند از ابتدای بهمن کلاس حضوری داشته باشند.