استقلال اسکاتلند
  • |

    با وجود رای نیاوردن همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا در سال 2016، بار دیگر بحث برگزاری همه پرسی توسط نخست وزیر این کشور مطرح شد