اصل ۸۵ای شدن
  • |

    اصل 85 قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان مجلس داده است تا در موارد ضروری اختیار قانون‌گذاری خود را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کنند. اما دقیقاً «مورد ضروری» چه زمانی پیش می‌آید؟

  • |

    مجلس شورای اسلامی امروز ابتدا در جلسه غیرعلنی اصل 85 طرح صیانت از فضای مجازی را لغو و بعد در جلسه علنی آن را تصویب کرد.