اف بی آی
  • |

    بعد از هک شدن سایت های انتخاباتی دو ایالت آمریکا، اف‌بی‌آی از تمام ایالت های آمریکا خواست از امنیت سایت‌های انتخاباتی شان اطمینان حاصل کنند.

  • |

    پلیس "اف‌‌بی‌‌آ‌ی" آمریکا از حضور شمار زیادی از ۱.۵ میلیون جنایتکار آمریکایی در ارتش این کشور خبر داد