انتخابات الکترونیک
  • |

    سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ افرادی باید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند که توانایی اداره کشور با انبوهی از مشکلات را داشته باشند. کشور ما منابع و سرمایه‌های خوبی دارد، مردم وفاداری هم دارد که پشتیبان نظام بوده‌اند و اینها نیازمند کسانی هستند که کارآمد باشند.

  • |

    وزیر کشور گفت: آثار اقتصادی کرونا گسترده بود و بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند و سال ۹۹ سال سختی برای مردم بود.

  • |

    رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی منتفی نشده است، گفت: برای اخذ و شمارش الکترونیکی آرای انتخابات ریاست جمهوری منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.