بازداشت شدگان
  • |

    سی‌ان‌ان در گزارشی با استناد به گزارش دو فرد مجهول‌الهویه و روایتی وارونه در خصوص یکی از متهمان بازداشت‌ شده در اغتشاشات اخیر در پی پرونده‌سازی علیه ایران با اتهام نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است