بانکی پور
  • |

    طی چند روز اخیر دوباره ماجرای طرح صیانت یا به‌بیان درست‌تر طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. در بیان اهمیت ماجرا همین‌بس که در این شرایط سخت و بغرنج کرونایی و اخبار مختلفی که وجود دارد، این خبر با این شدت و حدت و گستره در رسانه‌ها و حتی محافل عمومی موردبحث است و خیلی‌ها نسبت به آن دغدغه و حساسیت دارند.