ترک اعتیاد
  • |

    معتادشدن یک فرایند طولانی است. در این فرایند شما از خانواده طرد می‌شوید. معتاد همه زندگی خود را برای موادمخدر می‌فروشد. در صورتی که مواد بر شما سوار شود دیگر نمی‌توانید کاری برای زندگی خود بکنید و همیشه فقط دنبال مصرف هستید.

  • |

    سرپرست اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ساماندهی فعالیت مراکز ترک اعتیاد (MMT) در کشور خبرداد و گفت که با این کار بستر مطلوب تری برای فعالیت این مراکز فراهم خواهد شد.

  • |

    دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: شربت تریاک باید به‌راحتی در دسترس متقاضیان درمان قرار گیرد تا چرخه ارتباط خرده‌فروشان مواد با مصرف‌کنندگان قطع و فرایند درمان و کاهش آسیب ‌به‌خوبی طی شود