تشکل کارگری
 • |

  وزیر کار در نخستین ماه‌های کاری خود در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد.

 • |

  کارخانه برفاب نمونه‌ی روشنی از وضعیت ناخوشایند حقوق کارگران در کشور است. در این یادداشت نگاهی می‌اندازیم بر مشکلات کارگران برفاب در غیاب تشکل واقعی‌ای که حلال مشکلات آنان‌ باشد.

 • |

  یک فعال کارگری گفت: تنها ۲۰ درصد کارگران عضو تشکل‌های کارگری هستند و ۸۰ درصد رغبتی برای تشکل‌یابی ندارند.

 • |

  ماجرای برفاب مثل نمونه‌های دیگر اثبات می‌کند که راهی به جز ایجاد تشکل کارگری توانمند و دارای پشتوانه قانونی، برای استیفای حقوق کارگران وجود ندارد؛ تشکلی از کارگران و برای کارگران

 • |

  اقشار مختلف جامعه در مقابل پاندمی کرونا تجربه‌های متفاوتی دارند. در امکانات پیشگیری، آمار ابتلا و حتی واکسیناسیون علیه کرونا شاهد تفاوت‌های معناداری بین گروه‌ها و اقشار مختلف هستیم. «جامعه کارگری» در چه وضعیتی است

 • |

  ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان بین المللی کار، در برخی از حوزه‌ها فاصله‌ی زیادی با مصوبات این سازمان دارد. در این بین، یکی از بیشترین تفاوت‌ها مربوط به استاندارد تشکل‌های کارگری است.