تعاونی مسکن
  • |

    رئیسی: چرا که برخی افراد تحت عنوان تعاونی‌ها، زمینی را تصرف می‌کنند و بعد به دستگاه‌های مربوطه فشار می‌آورند و سپس اراضی را در محدوده‌های حریم قرار می‌دهند