جنگ روسیه و اوکراین
  • |

    پس از تنش‌های داخلی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، جنگ روسیه و اوکراین معنای جدیدی به پیمان ناتو داد و حالا صفی از کشورها برای پیوستن به این سازمان به وجود آمده است. اما مسائل قدیمی و چالش‌های جدیدی پیشروی این سازمان قرار دارد.

  • |

    به هنگام سیاست که از گرجستان صحبت میکنیم، اولین کلماتی که به ذهن میرسد آبخازیا، اوستیا، روسیه و انقلاب رز هست. اما اگر بیشتر دقت کنیم شباهت های زیادی میان این کشور و اوکراین میبینیم. اتفاقاتی که اوکراین از ۲۰۱۴ تا امروز پشت سر گذاشته است را گرجستان از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ گذراند و شاید اگر پایان قدرت ساکاشویلی رقم نمیخورد، زخم گرجستان دوباره باز میشد. اما کسی تضمین نکرده است که روابط گرجستان و روسیه تا همیشه در شرایط کنترل تنش باقی بماند. ۲۰۲۴، سال انتخابات است!

  • |

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله، حامل مسئولیت‌های ویژه‌اند.