حجت‌الله عبدالملکی
  • |

    مروری بر ایده‌های عبدالملکی، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، در خصوص وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

  • |

    حال که دولتی با شعار مردمی بودن سکان امور را به دست گرفته است به نظر می رسد تغییر سیاست ها به نفع کارگران اصلی ترین سنجه صداقت و کارآمدی آن می باشد، و الا باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.