حذف ارز 4200
  • |

    خاندوزی می‌گوید اقتصاد پنهان معلول یک ساختار ارزشی و اجرایی گسترده است که تغییر جهت آن نیاز به برنامه ‌ریزی‌های همه جانبه خواهد داشت.

  • |

    مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاست‎گذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالش‌های دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه‌یابی برای آن‎ها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد.

  • |

    خوانساری: دولت در لایحه بودجه، پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را مطرح کرده است. البته به دلیل آنکه مشخص نیست مجلس با این تغییرات موافقت کند یا خیر، نیاز است که در این زمینه رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس صورت گیرد