داکت کاستی
  • |

    داکت گری یکی از محصولات تولید شده توسط برند گری می باشد که در توان های مختلف با ویژگی های متنوع تولید شده است. داکت اسپلیت یکی از وسیله های بسیار کاربردی می باشد که برای تهیه هوا و همچنین تحت تاثیر قرار دادن درجه حرارت هوا، مورد استفاده قرار می گیرد