درآمد
 • |

  متوسط درآمد سالانه مدیران و مقامات عالی رتبه و قانون گذاران در سال ۹۸ برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیون تومان گذشت که دو برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری است. این در حالی است که متوسط درآمد سالانه کارگران ساده به ۳۴ میلیون تومان رسید.

 • |

  برای بسیاری از افراد درآمدزایی از طریق اینترنت فقط یک رویاست. اما اگر آنها بتوانند به نحوی از اینترنت درآمدزایی کنند، می‌توانند شغل خود را کنار بگذارند تا بر کارآفرینی تمرکز کرده و وقت بیشتری با خانواده خود داشته باشند و کنترل زمان و زندگی خود را نیز به دست بگیرند.

 • |

  مخابرات ایران در جدیدترین مصوبه مجمع سهامداران خود که مربوط به ۳۱ خردادماه است، حق اشتراک تلفن ثابت در تهران را از ۲هزار تومان به ۸ هزار تومان افزایش داده است.

 • |

  طبق آنچه دولت برای پرداخت یارانه معیشتی معیار قرار داده است، درآمد بالاتر از چهار میلیون تومان در خانوار تک نفره و متوسط درآمد هشت میلیون تومان برای خانوار پنج نفره و بیشتر مشمول دریافت این کمک نمی‌شود.

 • |

  برخلاف افزایش درآمدزایی شرکت اپل، درآمد مدیر عامل این غول تکنولوژی در سال ۲۰۱۹ میلادی با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است.