دیوان عدلت اداری
  • |

    معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تأیید ساعت کاری کارمندان تهران (ساعت ۸ تا ۱۴:۳۰) درجلسه امروز هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری خبر داد