روایتگری
  • |

    قانون اساسی نقش‌های مشخصی برای رسانه ملی دیده و افراد و سازمان‌ها و شرایط هم نقش‌های دیگری برای او درنظر گرفته‌اند. همین تعدد و تداخل نقش‌ها باعث می‌شود که یک مدیر نتواند حتی به کمک دوستان و اقوامش از عهده‌ کار بربیاید و ناچار می‌شود که کار را بسپارد به دوستان بیرون از مجموعه.

  • |

    سردار عبدالله ملکی مسئول امور روایتگری قرارگاه مرکزی راهیان نور از اعزام ۴۲۰ استاد راوی تحصیلکرده کشور که تعدادی از آنها در جنگ نیز حضور داشتند به اردوهای راهیان نور خبر داد/ "آموزش روایتگری به ۱۵ هزار نفر در سطح کشور رسیده است "