سازمان بی‌برنامه
 • |

  شرایط تحریمی سال‌های گذشته مازاد بر ظرفیت‌های و مشکلات عدم اصلاح ساختاری هم شده است و این تا حدی تأثیرگذار بوده که می‌شد از آن به عنوان فرصت و نقطه قوت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کرد که کوتاهی‌های انجام شده است.

 • |

  روایتی از تخصیص اعتبار خرید یک ساختمان خاص توسط سازمان برنامه و بودجه که از محل بودجه کرونا تامین شده بود، اما در اقدامی جالب محل تامین آن از بودجه‌ی کرونا به یک ردیف موهومی تغییر یافت.

 • |

  دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران با انتشار ویدئویی در کانال شخصی خود به ارائه‌ی تحلیلی از بودجه‌ی 1400 پرداخت. وی با اشاره به تشدید کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته، رانت‌هایی که دولت به وسیله‌ی آن این کسری را جبران می‌کند را برشمرد.

 • |

  اگر مجلس بعد از تحویل لایحه بودجه، کلیات آن را رد نکند، پذیرفته است که چند ماه برای ایجاد تغییرات کوچک در بودجه وقت صرف کند. تغییرات کوچکی که بعد از تصویب برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه سپرده می شود. این سازمان عرفا می تواند در مرحله‌ی اجرا این تغییرات را خنثی کند.