سازمان شانگهای
  • |

    حامد وفایی، مجید شاکری و مهدی خراتیان در میزگردی به دعوت نسیم‌آنلاین به بحث درباره روابط چین، روسیه و نسبت منافع ملی ایران با آن‌ها پرداختند.