ساعت کار ادارات
  • |

    استاندار تهران، ساعات کار روزانه ادارات شهر تهران را ۷:۳۰ تا ۱۶:۱۵ دقیقه اعلام کرد/ هیأت دولت هفته گذشته در مصوبه‌ای، ساعت کار ادارات در دیگر مناطق را ۸ صبح تا ۱۶ اعلام کرده بود