ساماندهی کارکنان دولت
  • |

    نیکزاد: بنده به رئیس جمهور گفتم با لایحه ساماندهی کارکنان دولت، مشکل قرارداد همه کارکنان حل می‌شود، اما اگر این لایحه ارائه نشود، یک دومینویی راه می‌افتد و هر صنفی به دنبال تبدیل وضعیت خودش خواهد بود