سبد انرژی
  • |

    چند سالی است که استفاده از خودرو‌های برقی در دنیا به طور فزاینده‌ای در حال رشد است. با توجه به ناترازی انرژی در ایران، برای تنوع بخشیدن به سبد انرژی می‌توان به سمت خودرو‌های برقی حرکت کرد. اما آیا تاکنون در این رابطه اقدامی صورت گرفته است؟