ستایش
  • |

    مساله ساخت سریال‌های دنباله‌دار در جهان با ایران قدری متفاوت است. از تمدید رسمی برای ساخت چند فصل تا پایانی بی سرانجام