شاخص قیمت
  • |

    تورم نسبت به ماه گذشته رکورد زد اما اگر قیمت نان و گوشت بالا می‌رفت بحران جدی‌تری در سفره‌ی مردم رقم میخورد