طالبان پاکستان
  • |

    به نظر می‌رسد طالبان توان مدیریت نیروهای خود را ندارد و در صورت بی‌توجهی و عدم اقدام موثر، افغانستان به سمت تبدیل شدن به یک تهدید منطقه‌ای برای همسایگان خود حرکت خواهد کرد. بحرانی که امروز قبلتر و بیشتر از همه، برای پاکستان رخ نشان داده است.