عدالت
 • |

  پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست: برخی تصور می‌کنند که پیوست عدالت، یعنی اینکه هرگونه سیاست غلطی را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم پیوست آن‌را توجیه یا آن‌را به شکلی ماهوی اصلاح کند. پیوست یعنی طراحی مداخله یا برنامه به نحوی که مقتضی عدالت است.

 • |

  ما باید قانون اساسی را محور کار و گفتمان‌هایی قرار بدهیم که تولید می‌شود. قانون اساسی یک سه‌ضلعی منتظمی دارد که عمدتا با هنر شهید بهشتی و برخی خبرگان خوبی که آنجا بودند، تدارک دیده شده است. آن سه‌ضلع در عرصه‌ فرهنگ، سیاست و اقتصاد ناظر به هم تعریف شده‌اند که می‌شود گفت عدالت و جمهوریت در هر سه‌ضلع مذکور خوب تعبیه شده است.

 • |

  کاهش مالیات حقوق افرادی که سال آینده 20 تا 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرند موجب تبعیض و در نهایت ایجاد شکاف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود.

 • |

  مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاست‎گذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالش‌های دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه‌یابی برای آن‎ها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد.

 • |

  احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه از رئیسی خواست به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح این مصوبه را در دستور کار قرار دهد