عدالت
 • |

  فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.

 • |

  مقوله تعیین حداقل دستمزد از بحث‌برانگیزترین اتفاقات در ماه های پایانی سال است. اعتراضات طبقه کارگری در سال‌های اخیر، فرآیند نامتناسب چانه زنی برای تعیین دستمزد و نقش دولت از محوری‌ترین موضوعاتی است هر سال ذیل تعیین نرخ دستمزد، با وجود اهمیت فراوان در حاشیه می‌ماند.

 • |

  یکی از مهم­ترین نهادهای حمایتی در بازار کار، نهاد «حداقل دستمزد» است. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از چالشی­‌ترین مذاکرات در دنیای امروز سخن گفته می‌شود که معلول پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است. تعیین حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار کشیدن نیروی انسانی به نحو جمعی و مشارکتی صورت می‌پذیرد.

 • |

  دکتر محسن زنگنه در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین از راهکارهای عادلانه کردن پیشنهاد ناعادلانه دولت برای افزایش حقوق‌ها می‌گوید

 • |

  قسمت پنجم پرونده‌ی «قصه‌ی سیستان و بلوچستان» روایت آوانت تی وی از حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان