غیزانیه
  • |

    حدود ۴ ماه از آماده شدن طرح مطالعاتی آبرسانی به منطقه بیرم فارس از سوی سازمان آب استان فارس و تصویب اعتبار این منطقه در بودجه امسال از سوی مجلس می‌گذرد، اما هنوز عملیات اجرایی این طرح آغاز نشده است.