فیلم جنگ جهانی سوم
  • |

    «جنگ جهانی سوم» اثر دیگری از هومن سیدی است که این بار به‌جای پرداختن به اینکه هیتلر با جهان چه کرد به این موضوع می‌پردازد که جهان با هیتلرها چه می‌کند. جنایتکاران به دنیا نمی‌آیند، بلکه ساخته می‌شوند.