قالیشویی فردیس
  • |

    قالیشویی کرج و انتخاب آن یکی از دغدغه های مهم بسیاری از خانم ها و آقایان می باشد. همان طور که گفته شد، فرش و قالی کالاهای تقریبا گرانی هستند.