قالیشویی مشهد
  • |

    قالیشویی مشهد یکی از مراکزی است که برای انجام انواع خدمات مربوط به قالیشویی مجوز رسمی از سازمان های مربوطه را دارد و تمام فعالیت هایش طبق استاندارد می باشد. معمولا در انواع کسب و کارها افرادی به شکل غیر رسمی و بدون مجوز فعالیت می کنند و مردم باید قبل از سپردن کار به آنها از قانونی بودن کار آنها مطمئن شوند.