مصباح یزدی
  • |

    علمایی مانند استاد مطهری یا استاد مصباح، مانند سلف صالح‌شان حضرت علامه و حضرت امام، همه علوم اسلامی را هماهنگ با هم و سازنده یک تصویر جامع می‌بینند. تصویری که در نهایت انسان را می‌شناساند، خدا را می‌شناساند و عالَم را. در این تصویر باید هم سیاست مشخص باشد هم تدبیر معیشت هم تدبیر نفس. این بزرگان با استخوان‌خردکردن در فهم میراث عظیم اسلامی ما، سعی بر حل مسائل روز ما داشتند.

  • |

    آیت‌الله مصباح یزدی در دیدار با جمعی از پاسداران: اگر پس از بررسی ادله ولایت فقیه به حقانیت آن پی بردیم، باید پای آن بایستیم و بدانیم که مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با ائمه (ع) و بر اساس روایات در حد شرک بالله است

  • |

    آیت الله مصباح یزدی: عده‌ای برای رسوا نشدن، خود را پیرو خط امام(ره) و ولایت فقیه معرفی میکنند، ولی رفتارشان نشان میدهد که دروغ میگویند