میانکاله
  • |

    صدور دستور رسمی توقف پروژه پتروشیمی میانکاله صادر شد. اما لازم است از کمی عقبتر به این مساله نگاه شود.

  • |

    به هر شکل و با همه اینها، آنچه مسلم است مقاومت مردم و البته متخصصان حوزه محیط‌زیست با اجرای این پروژه و موافقت برخی سیاسیون و حتی ائمه‌جمعه با اجرای آن که خب سمبه پرزورتر این گروه دوم، نگرانی‌ها را حفظ و چشم‌ها را منتظر آغاز دوباره روند ساخت‌وسازها می‌کند.

  • |

    آتش سوزی میانکاله که پس از یک بار مهار شدن دوباره شعله ور شده بود، دیشب با کمک باران رحمت الهی و تلاش امدادگران خاموش شد.