نابرابری
 • |

  ایرانی‌ها فقر و ثروتی که به ارث می‌برند به قدری ماندگار است که کمتر می‌توانند از دست این ارثیه رها شوند. آنهایی که فقیر به دنیا می‌آیند، شانس اندکی برای بالا رفتن و رسیدن به طبقه ثروتمند را دارند

 • |

  نابرابری در ثروت عمیق‌ترین نوع نابرابری است و تقلیل نابرابری به نابرابری درآمدی نمی‌تواند تصویری دقیق از عمق نابرابری در جامعه را نشان دهد

 • |

  حداقل نزدیک به ۴۱ درصد کشور در حوزه سلامت و غذا فقیر است. تبعات این فقر چندبعدی برای زندگی مردم ایران چیست؟

 • |

  اگرچه مطابق نمودارهای فوق وضعیت فقر و نابرابری پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است اما درک شهودی عامه مردم از دوران کنونی، ادراکی مبنی بر افزایش شکاف طبقاتی است. علیرغم توجه زیاد قانون اساسی به این دو مقوله، اما متناسب با اهداف ساختارها اصلاح نشدند.