نامزد گلوله ها
  • |

    کتاب «نامزد گلوله‌ها» اثر مرتضی سرهنگی بعد از آنکه در روزهای پایانی نمایشگاه کتاب توقیف شد و حاشیه‌هایی ایجاد کرد، سرانجام جواز نشر گرفت.