نرخ باروری
  • |

    رویکرد قهری به فرزندآوری، گنجاندن مسائل غیرمرتبط، تبعیض و ظلم علیه محرومین و غیرکارمندان، بار مالی فراوان، بی‌توجهی به موانع اصلی و ... از جمله ایرادات بنیادین طرح فعلی است.

  • |

    عضو کمیسیون سلامت و خدمات شهری با اعلام خبر تصویب تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران، دراین باره گفت: وضعیت نرخ باروری در شهر تهران عدد ۱.۶ را نشان می‌داد که عدد نامطلوبی از نظر نرخ رشد جمعیت است.