نظارت استصوابی
  • |

    سخنگوی شورای نگهبان گفت: رهبر معظم انقلاب توصیه خاص به نمایندگان مجلس یازدهم کردند که از دخالت در انتصابات پرهیز کنند؛ با این وجود اگر با اسناد و ادله موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات برای شورا روشن شود، این موضوع را در بررسی صلاحیت‌های آتی لحاظ می‌کنیم.