هیئت علمی
 • |

  نه‌تنها جمعیت دانشجویان دختر، بلکه اعضای هیات‌علمی زن نیز از دهه 80 به‌بعد با رشد چشمگیری همراه شده است، به‌طوری‌که امروز به گفته وزیر علوم سابق، ۵۰درصد از دانشگاهیان کشور را زنان و در میان اعضای هیات‌علمی هم 33درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند.

 • |

  اگر بگوییم دانشگاه‌های کشور درطول چهاردهه گذشته، عملا با صنعت و جامعه قهر بوده‌اند، گزافه نگفته‌ایم؛ چراکه مراکز آکادمیک کشور در این سال‌ها ترجیح داده‌اند تمام اتکای خود را به بودجه‌ای داشته باشند که وابسته به فروش نفت است. یعنی اگر به‌سمت انجام پروژه‌های برون‌دانشگاهی رفته‌اند نیز رقم کسب درآمد از این طریق درمقایسه با بودجه‌ای که دولت به این مراکز می‌پردازد، ‌به‌حدی ناچیز بوده که عملا به چشم نمی‌آید.

 • |

  متاسفانه خیلی از تصمیمات سیاستی در کشور ما براساس اغراض شخصی دنبال می‌شود. مثلا اینکه خیلی از نمایندگان مجلس ما هیئت علمی هستند در اینکه برای هیئت علمی‌ها حقوق بالاتر تعریف می‌شود بی‌تاثیر نیست. قطعا تاثیر دارد.

 • |

  تصویب سهمیه، ساده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین حالت تبعیض مثبت برای کنکور است که صرفا می‌خواهد بار روانی مسئولان را کاهش دهد. در عین حال، برخی از سهمیه‌ها در جریان کنکور، اساسا حتی تبعیض مثبت نیستند بلکه یک ویژه‌خواری صرف محسوب می‌شوند.