کارخانه
 • |

  ‌می‌گویند هزینه‌ای که برای انتقال واحد‌های تولیدی خود به آن سوی مرز‌ها متحمل می‌شوند، هزینه تقریبا زیادی است، ولی ارزشش را دارد. با این هزینه حداقل می‌دانیم در شرایط با‌ثبات‌تری واحد‌های خود را می‌گردانیم و دیگر خبری از بخشنامه‌های روزانه نیست.

 • |

  بانک‌ها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کنند، اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام می‌کند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار می‌کند اگر نداشت خود بانک تملک می‌کند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد.

 • |

  در این سال‌های تدبیر، هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده‌ایم. به طوری که کارخانه‌های معروف و ریشه‌دار در ایران به صورت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و بسیاری از کارگران نیز اخراج شده‌اند.

 • |

  براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی، زیان عملکرد شرکت کف(داروگر) در سال مالی ۱۳۹۵، به مرز ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

 • |

  نماینده مردم اردبیل در مجلس: احداث فاز دوم کارخانه سیمان استان تصویب شده است/ مسئولین وعده داده‌اند عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال شروع شود/ تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه موجب توسعه استان می‌شود