کریدور
  • |

    دولت باید در چند موضوع «مهم اولویت‌دار روی زمین» که به‌طور جدی بر سرخوردگی و ناامیدی اثر دارد و اقتصاد کشور را روی زمین تهدید می‌کند متمرکز شود.

  • |

    معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با اعلام خبر امکان سنجی "کریدور" جدید در بین کشورهای عضو اکو گفت: عملیات ساخت "کریدور" ریلی ایران - چین به زودی آغاز می‌شود