آموزش کوپنی
  • |

    با مطرح شدن مکرر این ایده توسط مسولین و سیاستمداران در سالهای اخیر، ایام انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین صحبتهای اخیر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، سعی میکنم در یک رشته نوشتارهای نسبتاً کوتاه، هم ایده‌‌های مرتبط با بازارگرایی در آموزش را توضیح دهم و هم با استفاده از گزارش‌ها و تجربیات موجود نتایج نامناسب آن در کیفیت و برابری آموزشی را توضیح دهم.

  • |

    ساماندهی منابع مالی آموزش و پرورش یکی از دغدغه‌های مهم کشور به ویژه در سال‌های اخیر بوده است. اندیشمندان و پژوهشگران راه‌های مختلفی برای ساماندهی و تامین منابع مالی در تعلیم و تربیت مطرح کرده اند. یکی از راه‌هایی که برای این هدف مطرح شده، اختصاص بن و یا یارانه‌ی آموزشی به صورت مستقیم به مردم است.