ابراهیم رئسی
  • |

    مجمع عمومی سازمان‌ملل سال گذشته به‌صورت کاملا مجازی برگزار شد اما امسال با توجه به افزایش میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف و تعدیل پاندمی کرونا از سه‌شنبه هفته قبل هفتادوششمین دوره خود را به‌صورت نیمه‌حضوری در نیویورک آغاز کرده است.