تولید ثروت
  • |

    سرپرست مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه: با برنامه‌ریزی می‌توان ظرفیت‌های مطلوب زندان‌ها را به سمت تولید ثروت برای مددجویان و خانواده آنان هدایت کرد/ این مجتمع به طور میانگین زمینه اشتغال ۵۰ زندانی را فراهم کرده است