شورای سنجش و پذیرش
  • |

    گفت‌وگوی خبرگزاری دانشجو با مصطفی زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برای بررسی اثرات و تبعات مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور در خصوص ممنوعیت تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد

  • |

    امروز اما با مصوبه جدید شورای سنجش و پذیرش به‌نظر ‌می‌رسد، مسئولان تصمیم‌گیر این نظام کمر به نابودی استعداد دانشجویان بسته‌اند؛ مصوبه‌ای که امضای محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی را دارد. طبق این مصوبه از سال آینده سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی‌ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی «رشته‌های مرتبط» امکان‌پذیر خواهد بود!

  • |

    وزارت علوم مصوبه «ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته‌های غیرمرتبط» را تا زمان انجام بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه لغو کرد