صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • |

    قانون اساسی نقش‌های مشخصی برای رسانه ملی دیده و افراد و سازمان‌ها و شرایط هم نقش‌های دیگری برای او درنظر گرفته‌اند. همین تعدد و تداخل نقش‌ها باعث می‌شود که یک مدیر نتواند حتی به کمک دوستان و اقوامش از عهده‌ کار بربیاید و ناچار می‌شود که کار را بسپارد به دوستان بیرون از مجموعه.

  • |

    رییس مرکز سیمای استان‌های صداوسیما به اشاره به موارد موجود در دستورالعمل برنامه‌های انتخاباتی از ملاحظاتی گفت که در برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها برای پخش از شبکه‌های استانی باید رعایت شود.