محصولات سنگی
  • |

    یکی از سوغاتی هایی که زوار مشهد همیشه به همراه می آورند، ظروفی سنگی تحت عنوان هرکاره سنگی است. ظروف سنگی که امکان خرید آن ها در فروشگاه آقای سنگی فراهم شده است، هنر سنگ تراشان ماهر مشهد است.